Johtajien ja avainhenkilöiden suorituskyvyn parantaminen kehittää suoraan yrityksen toimintapotentiaalia

Johtajien ja avainhenkilöiden suorituskyvyn parantaminen kehittää suoraan yrityksen toimintapotentiaalia

Avainhenkilöiden valmentaminen ja terveyden optimointi

Kun johtajat ja avainhenkilöt panostavat omaan terveyteensä ja suorituskykyynsä, he pystyvät omalla esimerkillään antamaan mallin työn tuottavuudelle. Terveyden optimointi vaikuttaa yhtä lailla niin mielen kuin kehon suorituskykyyn. 

Haasteena on näiden suorituskykyyn vaikuttavien osa-alueiden tietoisuus ja valintojen tekeminen arjessa. Yritysjohdossa mielen suorituskyky on avain tuottavuuden kokonaisvaltaiseen parantumiseen eli kykyyn huomioida pitkäjänteisesti työntekijän toimintakyky ja tuottavuus.

BLOGI

Huippujohtajan ja avainhenkilöiden tuloskunnon rakentaminen

Hyväkuntoinen johtaja ei välttämättä ole vielä huippujohtaja, mutta huippujohtajasta tulee entistä parempi johtaja, kun hän panostaa vahvasti omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Lue artikkeli

Terveyden optimoinnin hyödyt työelämässä

1


Pitkäjänteisen henkisen suorituskyvyn parantuminen

2


Suorituskyvyn parantuminen lisää jaksamista

3


Vapaa-ajan jaksaminen, virikkeet ja mielekkyys lisääntyvät

4


Päätöksentekokyky tehostuu, työn tuottavuus paranee.

5


Burnoutin ennakointi ja ongelmien ehkäiseminen

6


Positiivinen työelämän kierre

Saat käyttöösi Natural Balance -metodin työkalut

  • Kokonaisvaltainen keho–mieli-balanssin opiminen arjessa.
  • NaBa-kartoitus, yksilöity palaute ja kehityskeskustelu
  • Tahdonvoima, motivaatio ja tavoitteenasettelu
  • Suunnitelmallinen ajattelu työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä
  • Tunneälyn ja empaattisuuden kehittäminen johtamisessa
  • Ravinnon merkitys arjen valinnoissa
  • Uni ja rentoutuminen palautumisessa

 

Tutustu metodiin

Asiakasreferenssi


 

Hermanni Hyytiälä

johtava konsultti, Reaktor Oy

Jani Lakanen tekee vaikutuksen lämminhenkisyydellään ja avoimuudellaan. Janilla on kyky kohdata ihminen hyväksyvästi ja syvästi. Olen keskustellut Janin kanssa lukuisia kertoja ihmisyydestä ja ihmisen perustarpeista. Olen vakuuttunut, että Janin tapa hahmottaa elämää ja siihen liittyviä ilmiöitä on ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisessä roolissa tässä nopeatempoisessa maailmassa. Kyky kuunnella itseään ja pysähtyä, itsensä kohtaaminen, tasapainon hakeminen elämän eri areenoilla ovat asioita, joiden äärelle meidän jokaisen olisi hyvä aika-ajoin pysähtyä.

Mieli–keho-yhteyden monimuotoisuuden oivaltaminen on ollut yksi tärkeimmistä oivalluksista, joita olen oppinut Janilta. Tästä oivalluksesta on ollut minulle suuri hyöty elämäntilanteessa, jossa lapset ovat pieniä ja arki on usein kuormittavaa ja kiireistä.

Janista huokuu aito kiitollisuus ja arvostus elämää kohtaan, ja siksi yhteistyö hänen kanssaan on ollut antoisaa.

Tee ilmainen Natural Balance -kartoitus

Tilaa sähköpostiisi linkki NaBa-kartoitukseen. Vastaamalla 40 kysymykseen saat tietää, mitkä elämäsi osa-alueet kaipaavat huomiota ja kehittämistä. Lomakkeen täyttäminen ja tulokset ovat maksuttomia.

Tutustu metodiin

Luento ja balanssi -kartoitus


Luennon yhteydessä tehty balanssikartoitus syventää henkilökohtaista hyötyä.

Tutustu

 Balanssi -kartoitus ja kehityskeskustelu


Kartoitukseen voidaan yhdistää henkilökohtainen kehityskeskustelu.

Tutustu