takaisin

Balanssi on ehtymätön voimavara flow-tilan saavuttamisessa

balanssi

NaturalBalance – mielen ja kehon luonnollinen balanssi, jota voidaan kutsua yhtä hyvin harmoniaksi, mahdollistaa harjoitellussa ja hyvin osaamassasi asiassa huippusuorituksen eli tietoisen flow-hetken. Huippusuorituksen ei tarvitse olla fyysinen suoritus, vaan se voi olla puhtaasti myös psyykkinen suoritus, mielenvoimalla tehty.

Mitä balanssi on ja miten se saavutetaan?

3K:n NaBa tarkoittaa, että tavoitteesi tulevat tähän hetkeen ja tästä hetkestä suuntaat kohti tavoitettasi. Kaikki voimasi, energiasi ja mahdollisuutesi ovat tässä hetkessä. Sitä on läsnäolon voiman ymmärtäminen:

  • Kohdenna katseesi – ole läsnä ja löydä tavoitteesi
  • Kohtaa itsesi – ole avoin ja löydä rohkeutesi
  • Kirkasta mielesi – ole aito ja löydä rakkautesi

 

Suunnistus on loistava opettaja

Huippusuunnistajalle mielen ja kehon balanssi kisasuorituksen aikana tarkoittaa sitä, että keho toimii äärirasituksessa tehokkaasti ja taloudellisesti sekä mieli toimii samanaikaisesti rauhallisesti, ratkaisuja ja valintoja pohtien. Vaikka keho on kovassa rasituksessa, mieli ei samanaikaisesti voi tuskailla rasitusta, vaan mielen on kyettävä viisaisiin päätöksiin.

Suunnistus opettaa hyvin vahvasti keho-mieli-balanssia, kun kehon rasitus/väsymys ja mielen terävyys/rauhallisuus kohtaavat hetkessä. Samantyyppinen laji on ampumahiihto, joka eroaa suunnistuksesta siten, että fokus on kohdistettava 100% ammuntahetkeen, kun taas suunnistuksessa joudut säätelemään fokusta jatkuvasti. Silloin on riski herpaantua väärällä hetkellä, mutta 100% fokusta ei kukaan pysty pitämään pitkän aikaa. On osattava säädellä keskittymistään suorituksen aikana.

Valmistautuminen on konkreettinen avain 

Flow-tila voidaan saavuttaa tietoisesti oikeanlaisella mielen ja kehon harjoittamisella ja suoritukseen valmistautumisella lajinomaisesti, mikä edellyttää oikeita valintoja arjessa sekä oikeanlaista asennetta. Kovuus palkitsee vain hetken, samoin pehmeys, mutta balanssissa voi löytää pysyvämmän vahvuuden sekä kovuudesta että pehmeydestä. Tämä tosiasia liittyy sekä lajiharjoitteluun että muuhun elämään. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Harrastajalle suunnistus on rastien etsimistä, reitinvalintojen miettimistä, luonnossa liikkumista ja ajattelun sekä liikunnan jatkuvaa yhdistämistä. Keho-mieli-balanssi astuu kuvaan, kun pyritään optimoimaan oma suoritus – tekemään oma huippusuoritus ja kehittämään omaa suoritusta. Sama ilmiö on nähtävissä kaikissa huippusuorituksissa. Kun ihminen pystyy ajattelemaan kirkkaasti kovassa fyysisessä rasituksessa, kykenee ihminen mihin tahansa, kuitenkin oppimisprosessi huomioiden. Jokainen taito edellyttää oppimista, mitä tapahtuu kiinnostuksen, innostuksen ja harjoittelun kautta. Voimme harjoittaa mieltämme yhtä lailla kuin kehoamme.

Pitkäjänteisyyttä taitotason saavuttamiseksi 

Tietoisen flow’n saavuttaminen edellyttää riittävää taitotasoa, jolloin energiaa ei enää kulu suorituksen yksityiskohtiin, vaan kykenemme hahmottamaan suorituksen kokonaisuutena, ja siten pystymme tarkkailemaan omaa ajatteluamme ja toimintaamme ikään kuin kolmannen silmän katseella. Olemme tietoisesti läsnä ja tiedostamme oman toimintamme sekä voimme ohjata sitä haluamallamme tavalla suorituksen edetessä.

Onko flow-tila oikeasti hallittavissamme?

Mitä tahansa teemme ja missä tahansa olemme, voimme tehdä tarvittavan asian, suorituksen tai vuorovaikutuksen tietoisina itsestämme 3K:n NaBalla (kohdista katseesi, kohtaa itsesi, kirkasta mielesi). Kaikki ei suju aina toivomallamme tavalla, koska usein toivomme pääsevämme mahdollisimman helpolla. Sen sijaan kaikki sujuu hallitusti ja turvallisesti tavoitteen suunnassa. Kun tämän tunnistaa, itsetietoisuus muuttuu tietoiseksi flow’ksi, joka mahdollistaa hyvin vahvan läsnäolon ilman minkäänlaista kiireen tunnetta tai tarvetta. Suoriudumme silloin tehtävistämme tehokkaasti ja aikaa on aina riittävästi.

Suunnistuksessa rauhallinen mieli ikään kuin hidastaa ajankulun. Tunne on, että aikaa on tehdä rauhallisia valintoja ja päätöksiä, mutta samanaikaisesti toiminta näyttää ulospäin hurjan tehokkaalta, ja kello tykkää niin sanotusti, kun kilpailussa pyritään suoriutumaan mahdollisimman nopeasti annetusta tehtävästä.

Balanssia vai sen puutetta? 

Mielen ja kehon balanssi tai sen puute kulkee mukana kaikessa arjessamme. Tietoisen flow’n saavuttamisen edellytyksenä on:

  • Terveytesi on riittävän hyvässä kunnossa, ettei sitä tarvitse miettiä.
  • Sinulla on enemmän voimavaroja ja energiaa, kuin tilanteesta selviytyminen vaatii. Toisin sanoen olet riittävässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa.
  • Olet valmis taidollisesti ja uskot pystyväsi suoriutumaan tehtävästä.
  • Tahdot onnistua.

 

Mielen ja kehon luonnollinen balanssi ei ole staattinen tila, vaan se on jatkuvasti dynaamisessa muutoksessa oleva tila. Mikään ominaisuus ei ole pysyvä, mutta ominaisuus on helpommin saavutettavissa uudelleen, kun olet kerran ollut valmis ja tehnyt jotain uutta. Lapsille tämä on arkipäivää. Mitä pidemmälle kehityt, sitä harvemmin pääset kokemaan huippuonnistumisen hetkiä. Siitä syystä, että valmistautuminen vaatii yhä enemmän.

Balanssi nostaa esiin saavutetut ominaisuudet yhä uudestaan 

Kun olet saavuttanut tietyn suoritustason missä tahansa asiassa, voit nauttia siitä useasti tietoisessa flow’ssa, kun pidät jatkuvasti huolta balanssista arjen valinnoillasi. Suorituksen aikana kyse on läsnä olemisesta, jolloin et suorita, vaan toteutat valmiuksiasi hetkessä. Muille se näyttää huippusuoritukselta. Sinulle se on syvän nautinnollinen hetki, vaikka se näyttäisi tuntuvan tuskalliselta.