NaBa-metodi osallistaa valmennettavan ohjaamaan itse muutosprosessiaan

NaBa-metodi osallistaa valmennettavan ohjaamaan itse muutosprosessiaan

Natural Balance -valmennusmetodi

Natural Balance -valmennusmetodi on osallistava ja kokonaisvaltainen terveyden sekä hyvinvoinnin optimointiin perustuva valmennus. Metodissa hyödynnetään uusin tieteellinen tieto ja yhdistetään kokemuksellinen ymmärrys ja valmennettavan oman nykytilansa tietoisuus kehittymiseen.

NaBa-metodi auttaa hahmottamaan kokonaisuuden, nykytilan syy-seuraussuhteita, mikä mahdollistaa arjen yksityiskohtaisten valintojen oivaltamisen tavoitteen suunnassa.

NaBa-metodi auttaa optimoimaan valmennettavan suorituskyvyn ja mahdollistaa huippusuorituksiin yltämisen oikealla hetkellä niin urheilijalle, valmentajalle kuin yritysjohtajalle.

Kolme NaBa-metodin keskeisintä osa-aluetta

1. Arjen tasapainon ja rytmin rakentaminen
2. Elämän tavoitteiden asettaminen
3. Voimavarojen lisääminen

Natural Balance -metodi perustuu alkukartoitukseen, kartoitukseen pohjautuvaan personoituun ohjelmaan sekä seurantaan valmennuspolun ajan. Natural Balance -valmennuksen avulla olet tietoisempi valinnoistasi ja osaat valita viisaammin arjessa. Luonnollisessa tasapainossa on voima, joka kantaa yli kivien ja kantojen – lopulta yli kaikkien elämän haasteiden.

Kuusi työkalua muutosprosessin hallintaan arjessa

Luonnollinen tasapaino rakentuu tahdosta, toiminnasta, ajattelusta, levosta, ravinnosta ja tunteista. Arvot mielen ytimessä ja liike kehon taustalla. Työkalujen tietoinen käyttö omassa arjessa auttaa ylläpitämään suorituskykyä. Tasapaino valmennusmetodin kuuden osa-alueen välillä takaa, että voit jatkossa hyvin ja pystyt nauttien saavuttamaan tavoitteesi.

 

naba kuvio

Will

Tahto on motivaation moottori, innostuksen inspiroija ja tavoitteen toteutumisen edellytys.

Rest

Lepo on palautumisen ja energisoitumisen hetki.

Emotion

Tunteet ilmaisevat kehon vointia ja energiatilaa.

Action

Toimintasi liittää sinut osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Thinking

Ajattelu on järkevän toiminnan perusta ja ohjaaja.

Nutrition

Ravintoa tarvitaan kehosi ravitsemukseen sekä mielen hyvään.

 Tee ilmainen Natural Balance -kartoitus

Vastaamalla 40 kysymykseen saat tietää, mitkä elämäsi osa-alueet kaipaavat huomiota ja kehittämistä. Lomakkeen täyttäminen ja tulokset ovat maksuttomia.

 

TEE KARTOITUS

Suunnistus on kuin elämä pienoiskoossa. Joudumme tekemään reittivalintamme kiireen keskellä. Maasto on kuin jokainen hetki, jonka koemme ja kuljemme. Keho ja mieli ovat tärkeimmät työkalumme matkalla tavoitteisiin.

Luento ja balanssi -kartoitus


Luennon yhteydessä tehty balanssikartoitus saa innostumaan uudella tavalla tavoitteista, tarkoituksellisuudesta ja merkitysten luomisesta.

Tutustu

Polkuni mestariksi -kirja


Kirja täynnä suunnistusta, urheilijan elämää, elämänfilosofiaa, oivalluksia ja oppeja, loputonta kehittymistä mielen ja kehon tasapainon löytämiseksi.

Tutustu