Luennot – inspiroidu arjen ja muutoksen johtamisesta

Luennot – inspiroidu arjen ja muutoksen johtamisesta

Luennot: Inspiroidu muutoksesta

Rakastan hyvää valmistautumista, läsnäoloa, esiintymistä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Luentoni ovat sen näköisiä. Inspiroidun luentotilanteessa ja nautin merkityksellisten sisältöjen ja ajatusten välittämisestä. Osallistan ja haastan kuuntelijoita kysymyksin. Herätän pohtimaan syvällisemmin ja innostumaan uudella tavalla elämän tarkoituksellisuudesta ja merkitysten luomisesta.

Luentoni perustuvat tieteellisesti tutkitun tiedon ja omakohtaisesti urheilija-valmentajana toistetusti koettuun totuuteen. Erityinen kiinnostukseni on kohdistunut arjen valintojen vaikutukseen tavoitteen toteutumisessa ja syy-seuraussuhteiden tulkintoihin sattuman mitätöijänä. Lopullista totuutta meillä ei ole, eikä kukaan voi väittää sellaista tietävänsä. Sen sijaan kokemuksellinen totuus on mahdollista saavuttaa tutkitun tiedon ja systemaattisesti jatkuvan tietoisen käytännön opiskelun kautta.

LUENTOJEN TEEMOJA

 Suorituskyvyn ja terveyden optimointi
– vastakohdat vai kääntöpuoli?


Arjen pienten valintojen suuri voima
– värikästä vai mustavalkoista?


Sattumaa vai suunniteltua
– millaisen tulevaisuuden luomme?

 Natural Balance -kartoituksen hyödyntäminen luennon yhteydessä


 

Tilaa sähköpostiisi linkki NaBa-kartoitukseen. Vastaamalla 40 kysymykseen saat tietää, mitkä elämäsi osa-alueet kaipaavat huomiota ja kehittämistä. Lomakkeen täyttäminen ja tulokset ovat maksuttomia.

naba kuvio

NaBa-kartoitus ja luento

Kartoitusluennossa käydään Natural Balance -metodin kuusi osa-aluetta, niiden merkitys kokonaisuudessa ja balanssin vahvistamisen keinot. Yhdistämällä henkilökohtainen kartoitus luentoon, jokaiselle kuulijalle avautuu henkilökohtaisempi ymmärrys oman terveyden optimoinnista. 

Henkilökohtaisesti tehty kartoitus ei ole testi, vaan ymmärrys siitä, miten voit suunnata nykytilassa kohti terveempää, vahvempaa ja täydempää arkielämää. Kartoitus on keho–mieli-balanssin ”sielun peili”, joka saadaan vastaamalla 40 väittämään totuudenmukaisesti. Kartoitus on nimensä veroisesti näkymä omaan sisimpään ja tulkinta läsnäolevasta balanssista ja sen haasteista.

kartoitus jani

NaBa-analyysi ja kehityskeskustelu

Yhdistämällä kartoitukseen henkilökohtainen kehityskeskustelu keskitytään syvemmin yksilöllisten haasteiden ratkaisemaan, inspiroitumiseen ja motivaatioon.

Kehitettävien osa-alueiden vahvistaminen tukee perustaasi, jolta ponnistat vahvuuksiesi kautta huippusuoritukseen. Kartoituksen perusteella saadaan yksilöllinen Natural Balance -arvo ja keho–mieli-balanssin nykytila kuuden osa-alueen mukaan. Nykytilan kartoitus ja analyysi kertovat henkilökohtaiset vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet.

Hermanni Hyytiälä


johtava konsultti, Reaktor Oy

Jani Lakanen tekee vaikutuksen lämminhenkisyydellään ja avoimuudellaan. Janilla on kyky kohdata ihminen hyväksyvästi ja syvästi. Olen keskustellut Janin kanssa lukuisia kertoja ihmisyydestä ja ihmisen perustarpeista. Olen vakuuttunut, että Janin tapa hahmottaa elämää ja siihen liittyviä ilmiöitä on ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisessä roolissa tässä nopeatempoisessa maailmassa. Kyky kuunnella itseään ja pysähtyä, itsensä kohtaaminen, tasapainon hakeminen elämän eri areenoilla ovat asioita, joiden äärelle meidän jokaisen olisi hyvä aika-ajoin pysähtyä.

Mieli–keho-yhteyden monimuotoisuuden oivaltaminen on ollut yksi tärkeimmistä oivalluksista, joita olen oppinut Janilta. Tästä oivalluksesta on ollut minulle suuri hyöty elämäntilanteessa, jossa lapset ovat pieniä ja arki on usein kuormittavaa ja kiireistä.

Janista huokuu aito kiitollisuus ja arvostus elämää kohtaan, ja siksi yhteistyö hänen kanssaan on ollut antoisaa.